๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

------------------------

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วย
ทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทรงปกครอง
อาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
นักพัฒนา พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญา
เพื่อขจัดความทุกข์ยากทั่วราชอาณาจักรแก่ปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์
แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจาย
ไปทั่วทิศานุทิศ ประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชาราษฎร์ตลอดกาลนาน

------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อ.บ้านนาเดิม​ จ.สุราษฎร์ธานี

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์