-----------------------
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม​ จ.สุราษฎร์ธานีเข้าสู่หน้าเว็บไซต์